skip to Main Content

Mali er et krigsprojekt – ikke en fredsmission

På stormødet den 22. oktober blev følgende udtalelse vedtaget:
Indsatsen i Mali er et krigsprojekt – ikke en fredsmission.

TID TIL FRED – aktiv mod krig forsamlet til stormøde den 22.10.2015 udtaler:

FN har anmodet Danmark om at bidrage til den såkaldte ‘fredsbevarende’ mission i Mali MINUSMA.

Danmark har tidligere haft et transportfly udsendt til Mali og deltager i øjeblikket med 20 mand, der arbejder med ‘informationsindhentning’.

Den ”voldelige ekstremisme og terrorisme” Lars Løkke Rasmussen nu vil bekæmpe, sammen med et flertal af folketingets partier, har sin baggrund i Malis store rigdom på ressourcerne olie, guld, diamanter og uran.

Allerede den militære invasion i 2012 med den gamle kolonimagt Frankrig i spidsen handlede først og fremmest om retten til uran-udvinding.

I februar 2013 sendte EU træningstropper til Mali (EUTM) på anmodning fra kupregeringen med et mandat på 24 måneder. Danmark kunne ikke være med på grund af vores forsvarsundtagelse men kunne i stedet deltage i FN’s ‘fredsbevarende mission’, der foregik i tæt samarbejde med EU.

Eurocorps er et militærkorps i EU, der danner rygraden i EU’s mission i Mali. Indsatsen peger frem mod en styrkelse af EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik og en stærkere sammenvævning med NATO og NATOs udrykningskorps, som vedtaget i Lissabon-traktaten.

TID TIL FRED – aktiv mod krig betragter missionen i Mali som et led i en imperialistisk offensiv i Afrika og dermed et krigsprojekt – meget langt fra en fredsmission.

Stop krigene. Stop dansk krigsdeltagelse. Nej til nye kampfly.

Det er tid til fredsdialog, ikke militær indsats.

Back To Top