skip to Main Content

Lige syd for grænsen sendes dødmaskiner til Syrien – og der protesteres

I satire-tegneserien Statsministeren ser man hvordan en militærperson udtaler: “Vores kampfly er klar til at tilintetgøre islamisk stats positioner i Syrien. Men af sikerhedsmæssige hensyn kan vi ikke oplyse de præcise GPS-koordinater” På tegningerne ser man så, hvordan et kampfly har bombarderet et civilt mål. Tegneserien har vist sig at være blodig realitet, den refererer til en ugerning, der er sket her fra vores grænseland.

Kampflyene ECR-Tornado har deres hjemsted i Jagel ved Slesvig. ECR er forkortelsen for Electronic Combat Recconnaissance, det vil sige elektronisk krigsførelse og opklaring. Arbejdsdelingen mellem forbundsværnet og andre NATO-partnere er den samme som under NATO-krigen mod Jugoslavien: Forbundsværnet opklarede fjendens stillinger, mens NATO-partnere, (især USA-flyvevåben), kastede bomber på de udpegede mål.

På denne måde har tyske soldater ved hjælp af ECR-Tornados spionageelektronik udpeget en bygning som værende en stilling af islamisk stats tropper, men som faktisk var en skole. Det lyder dumt, at man kan forveksle en panser med en skolebygning, men det er det, der er sket i foråret. Flere end 30 civilpersoner blev dræbt, heraf flest skolebørn. Når en IS-terrorist angriber civilpersoner, er det et stort emne blandt politikere og i aviserne, men når soldater gør noget af det samme, så undskyldes det med, at det er et uheld, en forseelse, kollateralskade. Men det er en dårlig unskyldning, bare en løgn. Fordi vi ved alle ganske nøjagtig, at når man har et miltær, så er der mange civile ofre, i nutidens krige mere end ti gange så mange end dræbte soldater.

ECR-Tornadoerne er skadeligt selv når de ikke deltager i krigene mod islamiske folk. De sviner miljøet til ved at forbruge 5 tusinde liter kerosin hver eneste time, de er i luften. En flyvetimes CO2-udslip svarer til det, jeg bruger for at varme mit parcelhus ti milde vintere eller fem hårde vintere op. Før ECR-Tornado lander, er piloten nødt til at sprede resten af kerosinen ud i luften, fordi når tanken ikke er næsten tømt vil maskinen være for tungt til at lande. Så sprøjter piloten sundhedsfarlige stoffer, blandt andet kræftfremkaldende benzol, som tåge ud i luften, og befolkningen ånder den giftige tåge ind med lungesygdomme som følge. Størst er belastningen fem kilometer før landingsbanen. Civile piloter må ikke sprede brændslen ud før de lander, de skal beregne nøjagtig, hvor meget de skal tanke, så de har nok til at flyve til målet men ikke er for tungt til landingen. Men dette lovkrav gælder ikke for militære fly, de har fået en undtagelse.

ECR-Tornadoerne og andre militære fly laver langt mere støj end civile fly af samme størrelse. Ved civile fly, som lander ved lufthavne i nærheden af storbyer, er der en bevidsthed om at de ikke må larme for meget, ellers er der for meget modstand i befolkningen mod etablering af nye lufthavne i tætbeboede områder. Ved militære fly har man ikke disse skrupler, fordi militære lufthavne er langt fra storbyer, men de mennesker, som bor i Jagel, Kropp, Klein-/ Groß Rheide, Haddeby (og Slesvig) bliver generet af kampflyenes støj. Larmen er yderst skadelig for helbredet, medfører blandt andet søvnløshed, stressrelaterede sygdomme, hjerte-kar-sygdomme, som man kan dø af. Våbenuddannelsen af ECR-Tornados piloter er flyttet fra Holoman (USA) til Jagel. I Holoman blev der trænet med atomvåben. I Tyskland er atomvåbene (ifølge officiele kilder) kun positioneret i Büchel. Men forbundsværnet skriver at alle våbenuddannelser sker i Jagel. Der forventes endnu mere flyveaktiviteter med endnu mere støj og endnu mere forurening ved Jagel.

Der er planlagt, at der kommer yderligere droner til Jagel. Indtil videre har de kun Heron-1-droner, som er spionagedroner og normalt ikke bærer raketter. Men efterfølgeren Heron-TP-droner bærer raketterne, som de kan skyde af med det samme når elektronikken har udpeget målet. Ingen menneske har muglighed for at gribe ind i den automatiske proces, når dronen er programmeret. Desuden er det planlagt, at Triton-dronen kommer til Jagel. Triton-dronen ikke kan undvige et civilt fly automatisk for at forhindre kollision.

Der findes ingen retfærdig krig. Selvom islamisk stats (IS) ledere er forbrydere, så vil krig aldrig medføre en løsning af problemet. Det lykkedes heller ikke i Afghanistan. Krig mod terror skaber ingen fred. Til gengæld får vi endnu mere krige og politikere hverken kunnet skabe fred i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Mali. Overalt, hvor NATO har blandet sig i med militær vold, har vi stadig krig. NATO-tropper er kommet for at blive og hentes ikke hjem. IS-ledelsen vil være glad for NATO-angrebene i Syrien og Irak, fordi det er den bedste lejlighed, til at rekruttere nye terrorister. Når de mindre søskende blev myrdet af NATO-fly allerede som skolebørn, vil storebror måske melde sig frivilligt ind i islamisk statens terrorgrupper. Terror er en resultat af NATOs krigsførelse, som også kan betegnes som imperialistiske krige. Før tyske (og danske) tropper har deltaget i krige mod islamiske folk, har antallet af islamistiske terrorgerninger i Tyskland (og Danmark) været nul. Terrorgerninger som hævn for NATOs militære gerninger mener jeg heller ikke er retfærdig. Men det er totalt uforståeligt, hvordan det kan ske, at NATO-politikere, som accepterer militær vold som politisk magtmiddel og kan indføle sig i en militærpersons tankemåde, ikke kan forudse, at de på den måde, de bruger militæret mod islamiske folk, skaber terroristerne.

På et punkt har politikerne dog overholdt folkeretten: Internationale aftaler påbyder militæret, at vigtige mililtære stillinger aldrig må være i nærheden af storbyer.. Derfor findes ECR-Tornado-kampfly og droner ikke ved Berlin og heller ikke ved Hamborg eller Köln-Bonn-området. Tysk militær har udpeget to forholdsvis tyndt befolkede områder: det er vores grænseland med Jagel og Büchel i Eifel-bjergene. Grunden for påbudet, at de ikke må være i nærheden af storbyer er, at militære hævngerninger mod NATO-angrebene skal medføre ringest mulige antal af civile ofre. Ofrene boer her i grænselandet. Det er os.

Siden EloKa-soldaterne dræber fra deres sikre bunker i Bramstedtlund, dronernes piloter fra Jagel, ECR-Tornados piloter fra en højde, hvor islamisk stats soldater ikke kan skyde den af, kommer der heller ikke længere døde soldater hjem i zinkkister. Ofrene er langt væk, og sammenhængen med soldaternes ugerninger bliver ikke synlig. Soldaterne er måske ikke selv bevidst om, at deres gerninger foran computeren eller på skrivebordet er en krigshandling. Forbundsværnets oprustning med cyberkrig, droner og elektronisk krigsførelse er en yderligere optrapning af risikoen for, at vi kommer i krig og vil dø af det. Vores grænseland med Bramstadtlund, Stadum og Jagel bliver til en magnet, som tiltrækker krigsfare ligesom det tidligere atomvåbenlejr Meyn udenfor Flensborg var det for et kvart århundrede. Vi har kæmpet for, at atomvåbenlejret blev lukket, det er sket. Jagel bør ligeledes lukkes og forbundsværnet bør afskaffes.

Fredsaktivisterne protesterer for tredje år i træk næsten hver måned i Jagel mod forbundsværnets oprustning med droner og elektronisk krigsførelse med ECR-Tornados.

Den 21.8. 2017 kl. 11.00 spiller symfoniorkestret “Lebenslaute” Händel, Ravel, Beethoven, Mayer og folkesange fra Afghanistan og Azerbajdshan direkte før flyvepladsen, det kommer til at lyde langt bedre end flyveværnets støj.

Den 19.8.2017 kl. 19.00 spiller “Lebenslaute” i Flensborg, Theaterschule, Adelbyer Kirchenweg 1, med samme programm.

Næste protestmøde ved Jagel er planlagt til den 9.9.2017, kl. 11.57 tre minutter i tolv. Klokkeslettet er valgt fordi den nye krigsteknologi med droner og elektronisk krigsførelse vurderes af videnskabsfolk for at være endnu farligere end atomkrigsfaren i den kolde krig (fem i tolv).

Oplysning på www.jagel.bundeswehrabschaffen.de

Back To Top