skip to Main Content

Hr. Frederiksen og det store flertal i folketinget må selv tage ansvaret for at verden ikke er blevet et mere sikkert sted.

Forsvarministeren deltog torsdag den 29/7 i et mini-NATO topmøde. Han skriver i den anledning bl.a. flg: “”Verden er ikke blevet et mere sikkert sted, og der er brug for, at vi står sammen i NATO, så vi i fællesskab løser de sikkerhedspolitiske udfordringer. NATO er vores kollektive forsikring, og derfor skal alle lande bidrage rimeligt til forsikringspolicen. Vi har fra dansk side også sagt, at regeringen vil sikre et substantielt løft til Forsvaret i det kommende forlig.” &
”Jeg byder Sverige og Finland varmt velkommen i JEF-kredsen. Vi har jo allerede et stort samarbejde med både Sverige og Finland bl.a. i rammen af NORDEFCO, men også bilateralt. De er vigtige partnere i Norden og i Østersøen i en tid, hvor sikkerhedssituationen er forandret”, siger Claus Hjort Frederiksen”

Hr. Frederiksen og det store flertal i folketinget må selv tage ansvaret for at verden ikke er blevet et mere sikkert sted. Deres oprustning og deres udemokratiske og uforbeholdne støtte til enhver krigsindsats øger usikkerheden i verden. Og deres deltagelse i den svenske Aurora-øvelse øger usikkerheden i Østersø-regionen.

Tid til fred – aktiv mod krig forstærker modstanden mod den danske krigspolitik – 16. august fortsætter diskussionerne om et udvidet samarbejde mod NATO’s oprustning og 16.-17. september deltager vi i Göteborg i svenskernes protest mod krigsøvelsen Aurora.
Du kan melde dig som interesseret i at deltage på turen på mail aurora@tidtilfred.nu – så får du mere information om tider og priser.
Gerd
Back To Top