skip to Main Content

Himmelflugt på prisen for F-35 i Norge

Det første F-35 kampfly er ankommet til Norge – Til stor glæde for “gud, konge og fædreland” – se her hvad Bedstemødre for fred skriver om prisen på dem:
FAKTA OM F-35
De første F-35 er ankommet til Ørlandet. Norge skal etter planen mottar 52 F-35 kampfly.
Levetidskostnader er 268,1 milliarder Nkr i 2017-kroner inkludert anskaffelseskostnadene
Grunnutdanning av en F-35 pilot i USA anslås til å koste 55 millioner norske kroner
En gjennomsnitts flytime i Norge koster rundt 110.000 Nkr
Anskaffelse av 52 fly er beregnet til å koste 81,3 milliarder i 2018 Nkr, 60 milliarder mer enn 48 fly skulle koste da Stortinget vedtok kjøpet i 2008
På Ørlandet, hvorF-35 skal ha fast base, kommer et “flyhotell” på 45.000 m3, som koster 12 milliarder Nkr.
1.3 milliarder Nkr er satt av til å reduser støykonsekvenser for befolkning rundt basen.
For de menneskelige øret bråker F-35 dobbelt så mye som F-16 fly.
Norge har i dag to F-16 fly på konstant beredskap for NATO. Fra 2021 skal F-35 være utrykningsklare fra Evenes lufthavn. To fly skal så på vakt, ett skal holdes i reserve.
(uddrag fra Aftenposten og regjering.no)
Back To Top