skip to Main Content

Gabende huller i beslutningsgrundlaget for købet af kampfly

Om kort tid kommer kampflykontoret med sin beregning af, hvad der skal betales for kampflyene F35, det såkaldte aktstykke. Det sendes uden debat i forsvarsudvalg og forligskreds eller Folketing direkte til finansministeren, som så er forpligtet til at betale.
I Rigsrevisionens nylige rapport står bl.a. at “at for enkelte væsentlige forudsætninger har Forsvarsministeriet ikke sandsynliggjort forudsætningerne for beregningen og har ikke afspejlet usikkerheden. Rigsrevisionen vurderer, at der derved er en større risiko for, at Forsvaret ikke kan løse alle fastsatte opgaver med 27 F-35 kampfly, end den risiko, som fremgår af beslutningsgrundlaget,”
De danske beregninger når til et langt højere antal flyvetimer, end noget andet land.
Ifølge Rigsrevistionen begrunder ministeriet “dette med, at andre lande har andre erfaringer og planer, og at disse fx kan være bestemt af politiske ønsker om et bestemt antal kampfly, nationale uddannelsesmønstre og arbejdsforhold for piloter eller en anderledes opgaveportefølje.”
Forsvarsministeriet har imidlertid afvist at svare Ingeniøren på, om ministeriet kender til, at nogen andre lande i verden under nogen omstændigheder regner med 260 eller 290 årlige flyvetimer per fly med F-35.
Af en fodnote på side 67 i en supplerende rapport til kampflykontorets beslutningsgrundlag fremgår det ellers 
at regeringens egne embedsmænd stik imod de offentlige udmeldinger har konkluderet, at Danmarks kampflykapacitet ikke bliver den samme med de nye F-35 som med de eksisterende F-16.
Altså usikkerheden om hvad vi egentlig får for pengene er kæmpestor.
At Danmark slet ikke burde købe kampfly er den anden side af den sag.
Tid til fred – aktiv mod krig opfordrer til at du sender en henvendelse til folketingets medlemmer, så de ser, at der er stor utilfredshed med kampfly-købet.
Det er heller ikke for sent at skrive under på underskriftsindsamlingen – https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/skriv-under/
Back To Top