skip to Main Content

Fælles EU-hær rykker nærmere

På EU-parlamentets plenarsamling 13.-14. november om Fremtidens EU, talte Merkel om fælles EU-hær, fælles EU-regler for våbeneksport.
Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU siger at det viser hvor målrettet EU arbejder for et fælles militær:
Men der er også andet, der viser at EU er igang med at forberede krig.
EU forbereder en forordning, der vil give nationale myndigheder – som ikke behøver være domstole – ret til at pålægge udbydere af hjemmesider at fjerne såkaldt “terrorrelateret indhold” på deres platforme indenfor bare en time.
Planen for militatisering af EU betyder opbygning af en infrastruktur inden 2025, der sikrer nem og hurtig transport af tropper og militært udstyr over grænser, broer og hav etc. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_factsheet.pdf
Det er på høje tid at der bygges en handlekraftig og strækrk fredsbevægelse i Danmark, i Norden, i Europa.
Back To Top