skip to Main Content

F35-kampfly kommer til at koste 10 mia. kr. MERE

Kære venner

Regeringens eget regnestykke: Kampfly kan blive 10 mia. dyrere . . . nok til at bygge 2 supersygehuse.” Prisen kommer op på 66,1 mia kroner, men regeringen 12. maj sidste år påstod at F-35 ville koste 56,4 mia, til trods for at den vidste den reelle pris. Det skriver Jyllands-Posten den 16. november.

Eva Flyvholm har kaldt Claus Hjort Frederiksen i samråd i morgen (kl 13, i Landstingssalen på Christiansborg) om Rigsrevisionens kritik af beslutningsgrundlaget for anskaffelse af F35 som nyt kampfly.

Eva var også med til at aflevere 20.167 underskrifter fra folk som er imod købet af kampfly til Folketinget den 29. november.

F35-kampfly kommer til at koste 10 mia. kr. MERE


Kammerater: Det er op til alle der brænder for fred til at erkende at det er vigtigt at fortsætte kampen mod spild af penge på kampflyet og krig, inden det er ford sent. Man kan se og læse mere om kampen mod kampflyet her: https://nejtaktilnyekampfly.wordpress.com/2017/11/30/20-167-underskrifter-afleveret-til-folketinget-kampagnen-mod-kampfly-fortsaetter/

På længere sigt skal vi insistere på at spørgsmålet om fortsat KRIG eller FRED bliver et valgtema til Folketingsvalget, som ikke skete i 2015.

Kære venner: Bagtæppet for indenrigspolitik er krigspolitik, et emne som de fleste betragter som TABU !! Men hvis borgerne går med til dansk oprustning og krigsførelse, så forsvinder skattekronerne i USAs forgæves terrorkrig i Mellemøsten samt sandsynligvis mod Rusland og Kina. Så kommer afviklingen af velfærdssystemet til at accelerere. (Ekko af Vietnamkrigens ødelæggelse af det amerikanske velfærd system).

Den eneste måde hvorpå vi kan ændre Danmarks forgæves og kontraproduktive krigsførelse er at vippe centrum-højre af pinden i 2019.  Det vil kræve en stærkere og mere radikal indsats og samarbejde mellem venstrefløjen, dens allierede og fredsforkæmpere.

Derfor beder jeg alle om at:

  • Bekæmpe køb af kampflyet.
  • Bekræfte at det ikke er for tidligt at begynde at overveje:  Hvordan kan vi bedst bruge vores indflydelse til at bringe spørgsmålet om KRIG eller FRED på banen til Folketingsvalget i 2019?
  • Sende denne anmodning til andre som er vigtigt at have MED for FRED

Tak for ordet

~ Presley

P.S. “Tilmelding til samrådet, som sker med udgangspunkt i først-til-mølle-princippet, skal ske senest kl. 11 dagen inden, samrådet bliver afholdt,” og man kan tilmelde sig her: tilmelding@ft.dk
Back To Top