skip to Main Content

Det er blålys når Lars Løkke taler om fred

Freds- og Stabiliseringsfonden er et redskab til udbytning og undertrykkelse.
“Samtænkte freds- og stabiliseringsindsatser i skrøbelige og konfliktramte lande” betyder at der gives støtte til at opbygge regeringer, der er samarbejdsvillige og lader Danmark og andre imperialistiske lande få givtige koncessioner på råstofudvindinger, i stedet for at sikre at der opbygges lokale sunde virksomheder.
Mali, Niger og Burkina Faso er lande der er rige på råstoffer, herunder uran. Når forsvarsministeriet skriver om “vigtigheden af at fremme respekten for menneskerettighederne og styrke tilliden mellem sikkerhedsstyrkerne og lokalbefolkningen”, så handler det om, at sikre at de vestligt indsatte regeringer har kontrollen og holder de befolkningsgrupper ude, der burde have rettighederne.
Det skal dertil tilføjes, at når landene betegnes som skøbelige og konfliktramte, så skyldes det i høj grad at der er store økonomiske interesser på spil, hvor industri og regeringer blander sig med forskellige former for lejehære.
Danmarks indblanding i dette spegede spil viser bare, at Danmark er dybt involveret i nykolinialiseringen af Afrika.
Gerd
Back To Top