skip to Main Content

Danmarks rolle i Natos krig

Den 19. januar behandles L124 Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel.
(Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier) i Forsvarsudvalget. Ca. en uge efter vedtages loven i Folketinget.
Det er med stor bekymring vi læser følgende i bemærkningerne til lovforslaget
"Danmark er ikke en frontlinjestat i det nuværende trussels-billede. Men kollektivt forsvar betyder, at vi sammen medNATO skal kunne støtte f.eks. de baltiske lande. Danmark kan i den sammenhæng blive opmarchområde for forstærkninger fra vores NATO-allierede, og dem skal vi kunne modtage, beskytte og støtte, for at de kan opretholde deres kampkraft og bevæge sig ud af landet igen til deres egentlige opgave. Denne beskyttelse og støtte skal kunne ydes samtidig med, at en stor del af Hærens, Søværnets og Flyve-våbnets enheder er indsat uden for dansk territorium. Det forudsætter blandt andet en stærk og robust totalforsvars-styrke, så vi både er i stand til at modtage NATO-enheder på dansk territorium og samtidig passe på Danmarks infrastruktur."
Det vil sige
- at de aktuelle og konkrete forberedelser af Danmarks indsats i Natos krige er i fuld gang
- at Danmark skal være opmarch område for en krig mod Rusland
- at Danmark ikke skal prioritere forsvar af Danmark men i stedet deltage i "indsatser uden for dansk territorium"
Der er al mulig grund til at forstærke indsatsen i fredsarbejdet. De store forbereder krig.
Back To Top