skip to Main Content

Danmark mod Atomvåben

Torsdag den 11. januar kl. 17-19 indkalder Tid til fred – aktiv mod krig til møde i Oktober bogbutik, Vesterfælledvej 1b, 1750 Kbh V
Vi vil med dette møde rejse diskussionen:
– skal der startes en kampagne for at få Danmark til at skrive under på FN’s traktat?
– kan Danmark forbliver atomvåbenfrit, trods det at NATO har atomvåben?
– hvordan arbejder vi imod den globale atomoprustning, og trussel om atomkrig?

Den 7. juli 2017 blev en global traktat om et forbud mod atomvåben vedtaget i FN af 122 lande.
Holland var det eneste NATO-land der deltog i afstemningen, men med en blank stemme, ingen andre NATO-lande deltog i mødet.
Svenskerne stemte for traktaten.
Den skal herefter ratificeres og underskrives af 50 lande, før den er gyldig.
Sverige fik et brev fra den amerikanske forsvarsminister Mattis, der i slet skjulte trulser formanede Sverige til ikke at skrive under. Det har indtil videre betydet, at der er nedsat en udredningskommission, der skal arbejde til efter den svenske valg i august, den skal udrede, hvad det vil betyde for Sverige at skrive under. Imens vokser modstanden mod NATO i Sverige og der er iværksat en kampagne for at få Sverige til at skrive under.
Tildelingen af Nobels fredspris til ICAN, som har arbejdet hårdt for at få traktaten til afstemning i FN, betød også en opfordring til Norge om at skrive under, men det forhindres ligesom i Danmark af NATO’s retningslinier.

Alle kan deltage

Back To Top