skip to Main Content

Tag sproget tilbage! – i debatten om krig og fred

I februar 2019 udkom krigsudredningen fra Københavns Universitet. Dermed er det siden februar offentlig viden at Danmarks deltagelse i Irakkrigen i 2003 blev besluttet på grundlag af tilbageholdt information og ikke-sande udsagn. Også mange andre undersøgelser peger på, at det…

STOP AU RÉARMEMENT DES PAYS DU NORD DE L’EUROPE

STOP AU RÉARMEMENT DES PAYS DU NORD DE L’EUROPE La paix ne se gagne que par des moyens pacifiques Tous les pays du nord de l’Europe sont en train d’être réarmés sous la houlette de l’OTAN. C’est ce qui accroît…

ASEVARUSTELU PYSÄYTETTÄVÄ POHJOLASSA

ASEVARUSTELU PYSÄYTETTÄVÄ POHJOLASSA 21.6.2018 Rauhaa rakennetaan rauhanomaisin keinoin Sodan vaara kasvaa Pohjolassa samalla kun asevarustelu kiihtyy Naton johdolla, jonka päätökset puolustusministerikokouksessa marraskuussa 2017 uhkaavat vakavasti alueen rauhantilaa. Nato perustaa kaksi uutta komentokeskusta Eurooppaan Atlanttinen keskus perustetaan, jotta Nato voisi valvoa…

Stoppt die Aufrüstung im Norden

Stoppt die Aufrüstung im Norden Der Frieden muss mit friedlichen Mitteln geschaffen werden. Der ganze Norden wird unter Führung der NATO aufgerüstet und die Kriegsgefahr steigt. Auf dem Verteidigungsministertreffen im November 2017 wurden Beschlüsse gefasst, die den Frieden ernsthaft in…

STOPPA UPPRUSTNINGEN I NORDEN

1 STOPPA UPPRUSTNINGEN I NORDEN Fred skapas med fredliga medel Hela Norden rustas upp under ledning av Nato och faran för krig ökar. På Natos försvarsministermöte i november 2017 fattades beslut som allvarligt hotar freden. TVÅ NYA KOMMANDOCENTRALER UPPRÄTTAS Ett…

Underskrivere/Tecknarna/Skrev/Allekirjoittajat/Unterzeichner/Signers

Underskrevet af (opdateret den 11. juli 2018) Danmark: Tid til fred – aktiv mod krig – www.tidtilfred.nu - tidtilfred@tidtilfred.nu / kontakt Gerd Berlev og Lizette Lassen Århus mod Krig og Terror - www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror / kontakt Helge Ratzer Stop terrorkrigen –…

Hvordan optræder propaganda i de vestlige samfund?

Noam Chomsky og Edward Hermann har udformet propaganda-modellen i 1988. De har kortlagt rammerne for nyhedsproduktionen i vestlige (neoliberale) samfund. I store træk er propagandamodellen fremsat som 5 filtre, der filtrerer nyhedsproduktionen og derigennem begrænser hvilke nyheder der kommer ud…

Kriminel aggression mod Syrien

Kriminel aggression mod Syrien: Krigskoalitionen og Danmark vil opsplitte landet Aggressionskrig, besættelse og opsplitning af suveræne nationer er krigsforbrydelser og deres ansvarlige ophavsmænd hjemfaldne til straf som krigsforbrydere. Anders Fogh Rasmussen er uden tvivl Danmarks groveste krigsforbryder i nyere tid,…

Lad os få baggrunden og prisen for kampflykøbet frem i lyset.

På et tidspunkt hvor det praktiske arbejde med kontraktforhandlingerne med Lockheed Martin er gået i gang og ansættelser af personale til dette arbejde er ved at være afsluttet kommer udnævnelsen af Bjørn Billingsøe til forsvarschef den 10.11. og den 14.11.…

The Establishment took over Copenhagen Climate March

Vejen til fred går ad mange stier og betrædes af utrolig mange og forskellige ildsjæle. I TID TIL FRED - aktiv mod krig søger vi at samle nogle af disse kræfter, og vi håber at understøtte så mange som muligt…

Back To Top