skip to Main Content

feb
24
lør
Fredsministeriums årsmøde Enhedslistens lokaler
feb 24 kl. 12:00 – 15:00

Fredsministerium skriver om mødestedet: Selv om vi mener, at freden ikke bør have partipolitisk farve, finder mødet sted i Enhedslistens lokaler i Studiestræde 24, København K.

INVITATION TIL ÅRSMØDE 2018

Lørdag 24. februar 2018 12.00 – 15.00

Mødelokale hos Enhedslisten

Studiestræde 24, 1.sal, 1455 København K

 

12.00 Velkomst

12.05 Oplæg om fredens bevægelse i et krigsførende Danmark

Hasse Schneidermann, formand for bestyrelsen

 

12.30 Pause

12.45 Årsmødet med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning v. formand for bestyrelsen, Hasse Schneidermann
  3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Dorte Barfoed
  4. Stadfæstelse af nye medlemmer
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Arbejdsplan for det kommende år - forslag fra bestyrelsen
  7. Godkendelse af budget – forslag fra bestyrelsen jf. arbejdsplanen
  8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

14.45 Årsmøde afslutning

Husk at forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, lørdag 10. februar. Skriv en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Link til vedtægter:

file:///C:/Users/Hasse/Documents/Fredsministrium%202018/vedtaegter2014_fredsministerium.pdf

feb
25
søn
Stormøde i Nakba Initiative Solidaritetshuset mødelokalet, 1. sal
feb 25 kl. 14:00 – 15:00

Nakba Initiativet, som indkalder til dette møde, har de sidste to år arrangeret demonstrationer i København i forbindelse med al-Nakba, dvs. Katastrofen i maj 1948 hvor staten Israel blev oprettet på palæstinensisk jord og over 750.000 palæstinensere blev fordrevet.

Nakba Initiativer består af følgende grupper: Palæstinensisk National Forsamling i Danmark, Demokratisk Palæstinensisk Forbund i Danmark, Boykot Israel Kampagnen, og Tid til Fred – Aktiv mod Krig.

I år er det 70-året for al-Nakba. Vi inviterer derfor en bred vifte af solidaritetsorganisationer og håber at arrangere en kæmpe stærk demonstration søndag den 13. maj 2018!

Grundlaget for demonstrationen er: Vi glemmer aldrig al-Nakba, For retten til at vende tilbage, Stop Israels apartheid og Boykot Israel!

Vil du være aktiv i gruppen er det oplagt at komme til stormøde søndag den 25. februar kl. 14 i Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, 2200-Nørrebro, mødelokalet, 1. sal.

apr
8
søn
Fredsløb 2018 Krea-arbejdsdag Råhuset ved Onkel Dannys Plads på 1. sal.
apr 8 kl. 11:00 – 17:00

Lidt om Fredsløb 2018. Vi er i gang med de indledende forberedelser og forsøger at få etableret samabejde med foreninger/grupper der kan være med til afvikling. Løbet foregår som tidligere skrevet lørdag d. 26. maj, og i år bliver start/slut punkt på Onkel Dannys Plads på Vesterbro. Pt. har vi aftalt to arbejdsdage til forberedelse, så sæt kryds i kalenderen søndag d. 8. april kl. 11-17 og søndag d. 6. maj kl. 11-17. Vi har brug for så meget hjælp som overhovedet muligt, så tag gerne nabo eller familie under armen og kom flere. Arbejdsdage foregår i Råhuset ved Onkel Dannys Plads på 1. sal.

maj
6
søn
Fredsløb 2018 Krea-arbejdsdag Råhuset ved Onkel Dannys Plads på 1. sal.
maj 6 kl. 11:00 – 17:00

Lidt om Fredsløb 2018. Vi er i gang med de indledende forberedelser og forsøger at få etableret samabejde med foreninger/grupper der kan være med til afvikling. Løbet foregår som tidligere skrevet lørdag d. 26. maj, og i år bliver start/slut punkt på Onkel Dannys Plads på Vesterbro. Pt. har vi aftalt to arbejdsdage til forberedelse, så sæt kryds i kalenderen søndag d. 8. april kl. 11-17 og søndag d. 6. maj kl. 11-17. Vi har brug for så meget hjælp som overhovedet muligt, så tag gerne nabo eller familie under armen og kom flere. Arbejdsdage foregår i Råhuset ved Onkel Dannys Plads på 1. sal.

maj
13
søn
70-året for al-Nakba demonstration Mødested kommer senere
maj 13 heldags

I år er det 70-året for al-Nakba. Vi inviterer derfor en bred vifte af solidaritetsorganisationer og håber at arrangere en kæmpe stærk demonstration søndag den 13. maj 2018!

Nakba Initiativet, som indkalder, har de sidste to år arrangeret demonstrationer i København i forbindelse med al-Nakba, dvs. Katastrofen i maj 1948 hvor staten Israel blev oprettet på palæstinensisk jord og over 750.000 palæstinensere blev fordrevet.

Nakba Initiativer består af følgende grupper: Palæstinensisk National Forsamling i Danmark, Demokratisk Palæstinensisk Forbund i Danmark, Boykot Israel Kampagnen, og Tid til Fred – Aktiv mod Krig.

maj
26
lør
Fredsløb 2018
maj 26 kl. 12:00 – 21:00
Back To Top