skip to Main Content

1.maj på Trianglen i København

1.maj på Trianglen i København

Tid til Fred – aktiv mod krig støtter op om at fejre den 1. maj i år som sædvenlig sammen med Arbejderparti Kommunisterne og andre.

Vi syns, at det er vores pligt, også i disse tider, at holde fast i vores krav!

Krav om at stoppe den politik og den krigsførelse, der uanset Coronaens hærgen ufortøvent forsætter som f.eks. i Iran og i så mange andre brændpunkter og steder.
I Gaza betyder indespærringen en uhyggelig mangel på medicin og simple værnemidler. Flygtninge tvinges stadig til at opholde sig under kummerlige forhold og livsfarlige sammenstuvninger.
USA og Trump nærer ingen skrupler over at forhindre medicin og andet udstyr i at blive sendt til f.eks. Cuba.

Læs Lizettes tale her og se den her

Kig forbi  den 1.maj i en lille time fra kl. 13 – 14 — Og så kom der videoen fra dagen her
på dagen efter kl 9:45.  i kan se den samlede digitale 1.maj  på APK’s kanal fra kl 9:00 her

Fri Galaxe,s live koncert fra den Grå Hal om aften kl20-21 her

Back To Top